Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Other services / Định lượng vi sinh vật

 
  • Phương pháp nuôi cấy:
  • Phương pháp đổ đĩa (pour plate)
  • Phương pháp đếm khuẩn lạc trên ống thạch
  • Phương pháp cấy bề mặt (spread)
  • Phương pháp MPN (most probable number)
  • Phương pháp màng lọc
  • Phương pháp nuôi cấy kỵ khí
  • Phương pháp đếm trực tiếp
  • Phương pháp trên cơ sở vật lý:
  • Phương pháp đo mật độ quang
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *