Home / News / Tuyển SV thực hiện Đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm học 2022 – 2023

 

Hiện tại, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

Các hướng nghiên cứu và số lượng sinh viên cụ thể như sau:

  1. Tin sinh học (1 – 2 sinh viên)
  2. Sản xuất protein tái tổ hợp (1 – 2 sinh viên)
  3. Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học (3 sinh viên)

Đối tượng: Sinh viên năm 3 học ngành sinh học hoặc Công nghệ sinh học.

Các sinh viên đăng ký vào Link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEo189duLtfSltIrQG14_97dA5Bjqo5dZRUlDNS1b0B4mgsQ/viewform

Thời gian đăng kí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/09/2022

Thông tin về các hướng nghiên cứu của trung tâm: https://beta.cbbiotec.vn/research_cbb

Mọi thắc mắc về ứng tuyển xin vui lòng liên hệ địa chỉ: cbb@hcmus.edu.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *