Home / Recruitment

 

TUYỂN SINH SINH VIÊN/HỌC VIÊN CAO HỌC/NGHIÊN CỨU SINH

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học (CBB) trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển Sinh viên – Học viên Cao học làm đề tài tốt nghiệp theo các hướng nghiên cứu.

👱Đối tượng: Sinh viên, Học viên Sau đại học thuộc Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học có đam mê nghiên cứu và mong muốn nâng cao kiến thức chuyên môn.
⏰Thời gian tuyển sinh: Không giới hạn thời gian.

🔴Các hướng nghiên cứu có thể tham khảo bên dưới.

📅Thông báo mời phỏng vấn và kết quả sẽ gửi qua email.

👨‍🏫CAM KẾT: Chúng tôi sẽ giữ sự riêng tư cho bạn về thông tin cá nhân và hồ sơ ứng tuyển.

Form tuyển sinh viên: Vào trung tâm CBB (Trung tâm chỉ tuyển hai đợt trong năm: tháng 2 và tháng 9)

Form tuyển Học viên cao học/Nghiên cứu sinh: Vào Trung tâm CBB (Tất cả thời điểm trong năm)