Home / Research / Phát triển Vắc xin (Vaccine development)

 

Sử dụng vaccine là một cách hiệu quả để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Một trong những hướng phát triển vaccine đang được nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ hiện nay trên thế giới là sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp. Nhiều chủng vi khuẩn tái tổ hợp đã được tạo ra cho mục đích trên như Escherichia coli, Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes, … . Tuy nhiên, những công bố khoa học dựa trên mô hình này vẫn còn tồn tại một số hạn chế về việc biểu hiện và kiểm soát sự biểu hiện các protein một cách chủ động. Hướng nghiên cứu phát triển vaccine tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học được dẫn dắt trực tiếp bởi PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng nhằm ứng dụng microbiorobot biểu hiện các protein có vai trò kháng nguyên như tác nhân phân phối vaccine. Đây là một hướng nghiên cứu mới mang nhiều tiềm năng ứng dụng to lớn trong lĩnh vực y học hiện đại.

Nguồn: Takarabio

Định hướng nghiên cứu

Cơ hội và triển vọng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *