Home /

 

Trung Tâm nhận tư vấn các dịch vụ:
1. Tư vấn thiết kế thí nghiệm trong lĩnh vực Vi sinh – SHPT
2. Tư vấn thiết kế nội thất phòng thí nghiệm Vi sinh – SHPT
3. Tư vấn về trang, thiết bị dùng trong kiểm nghiệm vi sinh, sinh học phân tử
4. Tư vấn xây dựng hệ thống ISO 17025: 2005 cho các phòng kiểm nghiệm
5. Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học theo quy định thông tư 20 của bộ KH&CN
6. Tư vấn viết và trình bày bài báo khoa học
7. Tư vấn chuẩn bị và báo cáo khoa học

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn