Home / Services & Products / Services / Other services / Tư vấn các dịch vụ

 

Trung Tâm nhận tư vấn các dịch vụ:

  1. Tư vấn thiết kế thí nghiệm trong lĩnh vực Vi sinh – SHPT
  2. Tư vấn thiết kế nội thất phòng thí nghiệm Vi sinh – SHPT
  3. Tư vấn về trang, thiết bị dùng trong kiểm nghiệm vi sinh, sinh học phân tử
  4. Tư vấn xây dựng hệ thống ISO 17025: 2005 cho các phòng kiểm nghiệm
  5. Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học theo quy định thông tư 20 của bộ KH&CN
  6. Tư vấn viết và trình bày bài báo khoa học
  7. Tư vấn chuẩn bị và báo cáo khoa học
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *