Home /

 

₋ Thời gian học: 2 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối thiểu: 10 học viên
₋ Đối tượng: học sinh lớp 12 tở lên
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Tiêu chí lấy mẫu thực phẩm và nước
+ Cách lấy mẫu thực phẩm và nước:
Dụng cụ
Vật chứa
Vị trí
+ Vận chuyển và bảo quản:
Mẫu khô và đồ hộp
Mẫu đông lạnh và mẫu bảo quản lạnh
+ Nhận mẫu và bảo quản mẫu tại phòng thí nghiệm
+ Xử lý mẫu
+ Phân tích mẫu: Định tính và định lượng các chỉ tiêu theo yêu cầu
₋ Cán bộ phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn