Home / Services & Products / Services / Courses / Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu vi sinh công nghiệp

 

₋ Thời gian học: 2 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối thiểu: 10 học viên
₋ Đối tượng: học sinh lớp 12 tở lên
₋ Các kỹ thuật được học:

 • Tiêu chí lấy mẫu thực phẩm và nước
 • Cách lấy mẫu thực phẩm và nước:
  Dụng cụ
  Vật chứa
  Vị trí
 • Vận chuyển và bảo quản:
  Mẫu khô và đồ hộp
  Mẫu đông lạnh và mẫu bảo quản lạnh
 • Nhận mẫu và bảo quản mẫu tại phòng thí nghiệm
 • Xử lý mẫu
 • Phân tích mẫu: Định tính và định lượng các chỉ tiêu theo yêu cầu
  ₋ Cán bộ phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *