Tuyển SV thực hiện Đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm học 2023 – 2024

Hiện tại, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển sinh viên làm khóa...