Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Khoá học / Kỹ thuật tạo dòng (Cloning)

 

₋ Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 gen và plasmid khác nhau
₋ Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về Sinh học phân tử trước khi đi du học
₋ Các kỹ thuật được học:

 • Kỹ năng chung để có thể làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sắp xếp mẫu, cách ghi chú, bảo quản mẫu,…
 • Lý thuyết về kỹ thuật tạo dòng
 • Thiết kế mồi trên chương trình máy tính
 • Khuếch đại gen bằng kỹ thuật PCR
 • Kiểm tra sản phẩm PCR bằng kỹ thuật điện di trên gel agarose
 • Tinh sạch sản phẩm PCR bằng bộ kit
 • Cắt plasmid và sản phẩm PCR đã được tinh chế bằng enzyme cắt hạn chế
 • Tinh sạch sản phẩm sau khi cắt bằng bộ kit
 • Nối gen vào plasmid
 • Biến nạp sản phẩm nối vào tế bào E.coli
 • Sàng lọc dòng tế bào mang plasmid tái tổ hợp bằng PCR khuẩn lạc
 • Tách chiết plasmid
 • Cắt kiểm tra plasmid
 • Giải trình tự và phân tích kết quả giải trình tự
  ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *