Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Khoá học / Kỹ thuật ribosome display

 

₋ Thời gian học: 8 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 5 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 thư viện phage display peptide và 1 protein hay chất mục tiêu
₋ Đối tượng: sinh viên, học viên cao học, NCS hoặc người nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học đã học về các kỹ thuật thao tác vi sinh và sinh học phân tử, đặc biệt là người tỉ mỹ, cẩn thận, kiên nhẫn, cần bổ sung kiến thức chuyên môn về kỹ thuật ribosome display nhằm phục vụ cho nghiên cứu
₋ Các kỹ thuật được học:

 • Kỹ năng chung để có thể làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sắp xếp mẫu, cách ghi chú, bảo quản mẫu,…
 • Lý thuyết về kỹ thuật ribosome display
 • Thư viện trên chương trình máy tính, cách đặt tổng hợp thư viện peptide, cách tính kích thước thư viện.
 • Tạo thư viện ribosome display in-vitro bằng kỹ thuật tạo dòng
 • Phiên mã in-vitro
 • Dịch mã in-vitro
 • Sàng lọc các peptie có khả năng bắt đặc hiệu với đối tượng cần sàng lọc (xem hình bên dưới)
 • Tách chiết RNA
 • Kỹ thuật RT-PCR
 • Kỹ thuật tạo dòng
 • Kỹ thuật PCR
 • Kỹ thuật giải trình tự và phân tích kết quả
  ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng.
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *