Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Khoá học / Đào tạo các nội dung xây dựng, đăng ký phòng thí nghiệm an toàn sinh học theo quy định thông tư 20 của bộ Khoa học và Công nghệ

 

₋ Mục tiêu:

 • Thực hiện Thông tư 21/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen; trong đó có qui định: “Các phòng thí nghiệm chỉ được phép thực hiện các hoạt động có liên quan đến nghiên cứu và phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen”
 • Nhằm hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen hiểu rõ về điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Giấy chứng nhận do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp
 • Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP. HCM (Một trong những đơn vị đầu tiên được cấp giấy chứng nhận) nhận tư vấn, hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen
  ₋ Đối tượng: Các PTN Sinh học và Công nghệ sinh học thuộc các viện, trường, công ty, các cơ sở nghiên cứu có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen của Bộ Khoa học và Công nghệ
  ₋ Thời gian học: 4 ngày
  ₋ Nội dung khóa học:
 • Cung cấp kiến thức về An toàn Phòng thí nghiệm cho nhân viên
 • Tập huấn thao tác thí nghiệm đảm bảo An toàn Phòng thí nghiệm
 • Tập huấn xử lý tình huống khi xảy ra sự cố trong Phòng thí nghiệm
 • Tư vấn thiết kế, bố trí Phòng thí nghiệm An toàn sinh học cấp 1, 2, 3
 • Hướng dẫn hồ sơ xét công nhận Phòng thí nghiệm An toàn sinh học
 • Hỗ trợ quy trình xét công nhận Phòng thí nghiệm An toàn sinh học
 • Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang, ThS. Võ Trí Nam, ThS. Nguyễn Hoài Nam
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *