Home / News / Activities / LỚP TẬP HUẤN “KĨ THUẬT DI TRUYỀN CƠ BẢN” – KHÓA I

 

Nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về Di truyền cho các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Sinh học, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học vừa qua đã tổ chức thành công lớp tập huấn “Kĩ thuật Di truyền cơ bản” – khóa I về kỹ thuật tạo dòng.

Các học viên đầu tiên hoàn thành khoá học

Khóa học kéo dài trong 4 tuần (từ 10/05/2014 đến 01/06/2014), các kiến thức lý thuyết và thực hành được tiến hành song song theo từng nội dung chi tiết.

 • Kỹ năng chung để có thể làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sắp xếp mẫu, cách ghi chú, bảo quản mẫu,…
 • Lý thuyết về kỹ thuật tạo dòng
 • Thiết kế mồi trên chương trình máy tính
 • Khuếch đại gen bằng kỹ thuật PCR
 • Kiểm tra sản phẩm PCR bằng kỹ thuật điện di trên gel agarose
 • Tinh sạch sản phẩm PCR bằng bộ kit
 • Cắt plasmid và sản phẩm PCR đã được tinh chế bằng enzyme cắt hạn chế
 • Tinh sạch sản phẩm sau khi cắt bằng bộ kit
 • Nối gen vào plasmid
 • Biến nạp sản phẩm nối vào tế bào E.coli
 • Sàng lọc dòng tế bào mang plasmid tái tổ hợp bằng PCR khuẩn lạc
 • Tách chiết plasmid
 • Cắt kiểm tra plasmid
 • Giải trình tự và phân tích kết quả giải trình tự

Sau khóa học, các học viên đã có thể nắm vững được các kĩ thuật cơ bản về thao tác thực nghiệm trong Di truyền phân tử cũng như những kiến thức nền tảng cần có để phục vụ cho quá trình công tác và nghiên cứu khoa học sau này.

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Phan Thị Phượng Trang – Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *