Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn kỹ thuật Vi Sinh - SHPT Khoá 17:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trung tâm khoa học và công nghệ sinh học
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XVII

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 05.11.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về:


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 05.11.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
2. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh-SHPT (Khai giảng ngày 05.11.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).
3. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 05.11.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).
4. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 05.11.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).
5. Biểu hiện và tinh chế Protein tái tổ hợp (Khai giảng ngày 18.11.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 07 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trung tâm khoa học và công nghệ sinh học
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XV

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 16.07.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về:


1. Kiểm nghiệm vi sinh trong nước và thực phẩm (Khai giảng ngày 16.07.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 5 triệu đồng), giảm 20% học phí cho SV.
2. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 16.07.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
3. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh-SHPT (Khai giảng ngày 16.07.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).
4. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 16.07.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).
5. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 17.06.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 07 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh và Sinh học phân tử Khóa 13 như sau:

 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XIII

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 21.05.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về: (Bấm vào liên kết để xem thông tin chi tiết khóa học)


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng). - Chi tiết
2. Biểu hiện và tinh chế Protein tái tổ hợp (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
3. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh - SHPT (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
4. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
5. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh và Sinh học phân tử Khóa 14 như sau:

 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XIV

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 18.06.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về: (Bấm vào liên kết để xem thông tin chi tiết khóa học)


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 18.06.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng). - Chi tiết
2. Biểu hiện và tinh chế Protein tái tổ hợp (Khai giảng ngày 25.06.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
3. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh - SHPT (Khai giảng ngày 18.06.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
4. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 18.06.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
5. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 18.06.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 07 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh và Sinh học phân tử Khóa 12 như sau:

 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XII

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 09.04.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về: (Bấm vào liên kết để xem thông tin chi tiết khóa học)


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 09.04.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng). - Chi tiết
2. Biểu hiện và tinh chế Protein tái tổ hợp (Khai giảng ngày 09.04.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
3. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh - SHPT (Khai giảng ngày 09.04.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
4. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 09.04.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
5. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 09.04.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng