Trang chủ / Giới thiệu

 

Thành lập

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học được thành lập bởi GS. TS. Trần Linh Thước theo quyết định số 31/TCCB ngày 14/12/1996 của hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Trung tâm hiện đang được điều hành bởi TS. Nguyễn Đức Hoàng theo quyết định số 935/QĐ-KHTN-TCHC ngày 22/8/2011.

Chức năng

Trung tâm là một Tổ chức Khoa học công nghệ đã được đăng ký hoạt động ngày 2/12/2013 với các chức năng như sau:

  • Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực sinh học và Công nghệ sinh học.
  • Sản xuất thử - thử nghiệm, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.
  • Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.

Nhiệm vụ & Tầm nhìn

Nhiệm vụ chính của trung tâm là nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ cho các ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y dược.

Mục tiêu của CBB là phát triển các thiết bị, vật liệu CNSH đơn giản nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong nước giảm chi phí sản xuất sản phẩm và hạn chế phụ thuộc vào các công ty nước ngoài. Ngoài ra, CBB cũng dự định phát triển các sản phẩm ở lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm chức năng và y dược.

Tổ chức và hợp tác

CBB trực thuộc Đại học Khoa học Tự Nhiên-Đại học quốc gia Hồ Chí Minh. CBB hợp tác chặt chẽ với khoa Sinh học và Công nghệ sinh học (FBB) và phòng thí nghiệm sinh học phân tử.

CBB được thành lập bởi GS.TS. Trần Linh Thước vào tháng 12/1996. Hiện tại, GS.TS. Trần Linh Thước cùng với GS. Wolfgang Schumann đóng vai trò cố vấn cho trung tâm.

GS. TS. Trần Linh Thước

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh

GS. TS. Wolfgang Schumann

Đại học Bayreuth, Đức

Trung tâm được điều hành bởi PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng và PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang từ năm 2011.

PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng

Giám đốc trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang

Phó giám đốc trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

Trung tâm đã hợp tác với các đơn vị trực thuộc trường (VD: Khoa SH-CNSH, phòng thí nghiệm sinh học phân tử) và các nhà nghiên cứu quốc tế như:

GS. Nguyễn Anh Tuấn – Đại học Nanyang
GS. Luc Brunsveld – Đại học Eindhoven
GS. Wolfgang Schumann – Đại học Bayreuth, Đức
GS. Stephan Diekmann – Viện nghiên cứu Leibniz
Tiến sĩ Ralph Bertram – Đại học Tübingen
GS. Louís Ferreira – Đại học São Paulo

Thành tựu

ENDOTOXIN-FREE TEV PROTEASE
ENDOTOXIN-FREE HRV3C PROTEASE
Dịch vụ Phát triển bộ kit phát hiện axít nucleic dựa trên Realtime-PCR
Các khoá học, dịch vụ về Sinh học phân tử, vi sinh.
Dịch vụ, Công nghệ, vật liệu trong sản xuất protein tái tổ hợp