Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2015


THÔNG TIN CHI TIẾT

LỚP TẬP HUẤN THAO TÁC CƠ BẢN
PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH - SHPT


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học thông báo mở lớp tập huấn về các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm vi sinh – sinh học phân tử.

Thời gian học: Xem thông tin khóa học.

Số lượng học viên tối đa: 20 học viên, mỗi học viên được hướng dẫn, làm quen và tự thao tác.

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về vi sinh - SHPT trước khi đi du học.

Học phí: 5 triệu đồng/ 1 học viên đối với lớp học có 5 học viên trở lên. 25 triệu đồng/ toàn bộ học viên của khóa học đối với trường hợp số học viên dưới 5 (học phí cho mỗi học viên lá 25 triệu chia cho số lượng học viên tham gia khóa học). Học phí này bao gồm toàn bộ các chi phí về hóa chất, thiết bị,..

Giấy chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên cấp sau khi hoàn tất khóa học.

Các kỹ thuật được học:

1. Làm quen phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm, các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh – SHPT, cách sử dụng thiết bị.

2. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về vi sinh: chuẩn bị môi trường, hấp khử trùng, chuẩn bị dụng cụ.

3. Thao tác vô trùng: đổ môi trường, cấy ria trên môi trường thạch, cấy trên môi trường lỏng.

4. Thao tác vi thể tích: thao tác trên thể tích nhỏ bằng pipetman (1 microlit đến 1000 microlit).

5. Kỹ thuật phân lập: phân lập vi sinh vật từ các nguồn tự nhiên.

6. Làm thuần vi sinh vật: làm thuần các vi sinh vật cần phân lập.

7. Nhận diện các nhóm vi sinh vật bằng hình thái khuẩn lạc.

8. Đo mức độ tăng trưởng của vi sinh vật bằng mật độ quang.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng, trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP. HCM.

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng