Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015


THÔNG BÁO CHIÊU SINH

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT
Khai giảng ngày 23 - 05 - 2015


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học thông báo mở các lớp tập huấn sau trong khóa thứ 6 năm 2015:


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30-20h30 trong 1 tuần).
2. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày).
3. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày).
4. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày).
5. Thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu bằng các phần mềm tin sinh học (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30 - 20h30 trong 2 ngày).
6. Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm (Khai giảng ngày 23.05.2015, 17h30-20h trong 1 tuần).

Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học.

Chứng chỉ: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng.

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng