Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Other services / Tạo kháng thể đa dòng trên chuột và thỏ

 

₋ Tinh chế protein kháng nguyên
₋ Gây đáp ứng miễn dịch trên chuột hoặc thỏ
₋ Kiểm tra khả năng gắn đặc hiệu giữa kháng thể với kháng nguyên

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *