Trang chủ / Services & Products / Sản phẩm / LysSN-Histag- R3C-site-GFP

 

PRIMARY ANTIBODY

Protein: LysSN-Histag- R3C-site-GFP
Primary antibody: Anti-LysSN-Histag- R3C-site-GFP
Decription: Mouse polyclonal to LysSN-Histag- R3C-site-GFP. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *