₋ Thời gian học: 3 buổi trong ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 thí nghiệm
₋ Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, giáo viên, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Lý thuyết về DNA bộ gen, gen, kỹ thuật PCR để nhân bảng 1 gen mục tiêu
+ Thu tế bào má người (mỗi học viên tự thu mẫu của mình)
+ Tách chiết DNA bộ gen của chính mình
+ Xác định nồng độ DNA bộ gen
+ Khuếch đại gen alu bằng kỹ thuật PCR
+ Phân tích sản phẩm PCR bằng kỹ thuật điện di trên gel agarose
+ Phân tích kiểu di truyền của nhân tố Alu đối với từng học viên
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn