₋ Thời gian học: 3 tuần, mỗi tuần học 2 ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 thí nghiệm
₋ Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, giáo viên, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học.
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Lý thuyết về các kỹ thuật lai Western, Southern và Northern
+ Cách chuẩn bị mẫu dò
+ Cách chuẩn bị mẫu protein, DNA, RNA
+ Chạy điện di trên gel polyacrylamide và agarose
+ Chuyển màng
+ Kỹ thuật lai
+ Phát hiện vạch lai
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn