₋ Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên được hướng dẫn, làm quen và tự thao tác
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về phân tích vi sinh vật phục vụ cho công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Làm quen phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm, các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh – SHPT, cách sử dụng thiết bị
+ Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về vi sinh: chuẩn bị môi trường, hấp khử trùng, chuẩn bị dụng cụ
+ Cách thu mẫu, chuẩn bị mẫu
+ Phân tích chỉ tiêu TPC
+ Phân tích chỉ tiêu Coliforms
+ Phân tích chỉ tiêu F. Coliforms
+ Phân tích chỉ tiêu E.coli (định tính và định lượng)
+ Phân tích chỉ tiêu Staphylococcus aureus (định tính và định lượng)
+ Phân tích chỉ tiêu Salmonella
+ Phân tích chỉ tiêu V. cholera
+ Phân tích chỉ tiêu V. parahemolyticus
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn