Trang chủ / Services & Products / Sản phẩm / Alpha toxin H35L H48L

 

PRIMARY ANTIBODY

Protein: Alpha toxin H35L H48L
Primary antibody: Anti – Alpha toxin H35L H48L
Decription: Mouse polyclonal to alpha toxin. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *