Trang chủ / 2022

 • Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học (Natural compounds with biological activities)

  Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học (Natural compounds with biological activities)

  Xã hội ngày càng phát triển, công nghiệp hóa làm môi trường ô nhiễm, áp lực công việc cao,… ảnh hưởng xấu đến sức khỏe...

 • Tuyển SV thực hiện Đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm học 2022 – 2023

  Tuyển SV thực hiện Đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09 năm học 2022 – 2023

  Hiện tại, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển sinh viên làm khóa...

 • PRODUCTS

  NAME CODE PRICE Alpha toxin H35L H48L 1S Please contact Alpha toxin H35L H48L 7S Please contact Alpha toxin H35L H48L 11B Please contact ClfA...

 • TEV

  PRIMARY ANTIBODY Protein: TEVPrimary antibody: Anti-TEVDecription: Mouse polyclonal to TEV. Use in immunoblot or ELISA

 • SLO

  PRIMARY ANTIBODY Protein: SLOPrimary antibody: Anti-SLODecription: Mouse polyclonal to SLO. Use in immunoblot or ELISA

 • SdrD

  PRIMARY ANTIBODY Protein: SdrDPrimary antibody: Anti-SdrDDecription: Mouse polyclonal to SdrD. Use in immunoblot or ELISA

 • MntC

  PRIMARY ANTIBODY Protein: MntCPrimary antibody: Anti-MntCDecription: Mouse polyclonal to MntC. Use in immunoblot or ELISA

 • LysSN-Histag- R3C-site-GFP

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LysSN-Histag- R3C-site-GFPPrimary antibody: Anti-LysSN-Histag- R3C-site-GFPDecription: Mouse polyclonal to LysSN-Histag- R3C-site-GFP. Use in immunoblot or ELISA

 • LukS

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LukSPrimary antibody: Anti-LukSDecription: Mouse polyclonal to LukS. Use in immunoblot or ELISA

 • LukS

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LukSPrimary antibody: Anti-LukSDecription: Mouse polyclonal to LukS. Use in immunoblot or ELISA

1 2 3 8