Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh và Sinh học phân tử Khóa 13 như sau:

 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA XIII

CÁC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT VI SINH - SHPT

Khai giảng ngày 21.05.2016


Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn về: (Bấm vào liên kết để xem thông tin chi tiết khóa học)


1. Kỹ thuật tạo dòng (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng). - Chi tiết
2. Biểu hiện và tinh chế Protein tái tổ hợp (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 21h trong 1 tuần, học phí 10 triệu đồng).
3. Thao tác cơ bản về kỹ thuật vi sinh - SHPT (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
4. Kỹ thuật PCR (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng). - Chi tiết
5. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử (Khai giảng ngày 21.05.2016, 17h30 - 20h30 trong 4 ngày, học phí 5 triệu đồng).

Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, riêng lớp Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nước và thực phẩm - số lượng học viên tối đa 30 học viên. Mỗi học viên tự thao tác trên một thí nghiệm độc lập.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học hoặc làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm, xét nghiệm.

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM cấp sau khi kết thúc khóa học.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331 - 0987823236, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

₋ Thông tin chi tiết các khóa học xem tại website http://cbbiotec.vn.

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng (ĐH.KHTN TP. HCM).

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng