Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh 2 lớp lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh và Sinh học phân tử Khóa 9 và Khóa 10 như sau:

1. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 9 - 2015 (Khai giảng 21/09/2015).

2. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 10 - 2015 (Khai giảng 24/10/2015).