Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học thông báo tuyển sinh 2 lớp lớp tập huấn khóa 7 và khóa 8 trong đợt hè 2015 như sau:

1. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 7 - 2015 (Khai giảng 20/07/2015).

2. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 8 - 2015 (Khai giảng 15/08/2015).