Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Phan Thị Phượng Trang

2. Ngày sinh: 1977

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng/ Khoa: 

Phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học phân tử (Giảng viên)

Chức vụ: Giảng viên và nghiên cứu

5. Học vị: Tiến sĩ                        năm đạt: 2007

6. Học hàm:                                năm phong:

7. Liên lạc:
Trang icon
 
TT
 
Cơ quan
Cá nhân
 
1
Địa chỉ
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
 
 
2
Điện thoại/ fax
Fax 08.38301331
 
 
3
Email
 
 
 
4
Website
 
 
 

8. Trình độ ngoại ngữ:


TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh                
2 Tiếng Đức                    

 


9. Thời gian công tác:


Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/1999 đến 5/2004 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên
Từ 6/2004 đến 6/2007 Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu viên
Từ 6/2004 đến 6/2007 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Nghiên cứu sinh
Từ 7/2007 đến 8/2007 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Hâu nghiên cứu sinh
Từ 9/2007 đến 5/2011 Viện Max Planck, CHLB Đức Hậu nghiên cứu sinh
Từ 6/2011 – nay Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Giảng viên