Nhóm Tin - Sinh học được thành lập từ tháng 10 năm 2012 với sự liên kết của các giảng viên, nghiên cứu viên từ các khoa Công nghệ thông tin (PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc, ThS. Vũ Quốc Hoàng), khoa Toán-Tin học (PGS. TS. Phạm Thế Bảo), Khoa Sinh học và PTN Công nghệ Sinh học phân tử (TS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Võ Trí Nam). Bằng việc phát huy ưu thế của từng cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nghiên cứu của nhóm đã và đang phát triển và bước đầu gặt hái được một số thành công nhất định. Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào việc phát triển các thuật toán, chương trình nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu thực nghiệm giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.


Nhóm nghiên cứu Tin Sinh học – Ngày 29/06/2014.

Định hướng nghiên cứu

- Xây dựng chương trình tối ưu hóa gen cho các hệ thống biểu hiện

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu gen, protein

- Phân tích dữ liệu sinh học (data mining) giúp định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ khác cho các nghiên cứu thực nghiệm theo nhu cầu thực tế

Cơ hội và triển vọng

- Phát huy thế mạnh của Trường ĐH KHTN trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Toán học và Sinh học, nhằm mở hướng nghiên cứu liên ngành còn non trẻ ở Việt Nam

- Khai thác được lượng dữ liệu thực nghiệm khổng lồ hiện nay trên thế giới phục vụ nghiên cứu

- Định hướng và hỗ trợ các nghiên cứu thực nghiệm nhằm giảm thời gian và chi phí

- Tạo nhiều cơ hội đi nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu tại các phòng thí nghiệm trên thế giới