icon-ndhoang

TS. Nguyễn Đức Hoàng


Trưởng Bộ môn Vi Sinh

Giám đốc Trung Tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

Thời gian: 2011 - nay

icon-ptptrang

TS. Phan Thị Phượng Trang

Trưởng nhóm nghiên cứu


Thời gian: 2011 - nay

icon-nltanh

ThS. Nguyễn Lê Tuấn Anh


Thời gian: 2011 - nay

icon-nhnam

ThS. Nguyễn Hoài Nam


Thời gian: 2011 - nay

icon-vtnam

ThS. Võ Trí Nam


Thời gian: 2011 - nay

icon-plthang

ThS. Phạm Lương Thắng


Thời gian: 2011 - nay

icon-nhnphuong

NCS. Nguyễn Hoàng Ngọc Phương


Thời gian: 2011 - nay

icon-ntdem

HVCH. Nguyễn Thị Diệu Em


Thời gian: 2011 - nay

icon-nvphuc

HVCH. Nguyễn Văn Phúc


Thời gian: 2011 - nay

icon-ttttuom

HVCH. Trương Thị Tinh Tươm


Thời gian: 2011 - nay

icon-hkieuthanh

HVCH. Huỳnh Kiều Thanh


Thời gian: 2011 - nay

icon-ptmtien

HVCH. Phạm Thị Mỹ Tiên


Thời gian: 2011 - nay

icon-nkhachuy

HVCH. Ngô Khắc Huy


Thời gian: 2011 - nay

icon-ldvuong

HVCH. Lê Dương Vương


Thời gian: 2011 - nay

icon-dtkngan

HVCH. Đặng Thị Kim Ngân


Thời gian: 2011 - nay

icon-dthang

HVCH. Đặng Thị Hằng


Thời gian: 2011 - nay

icon-ntcduyen

CN. Nguyễn Thị Châu Duyên


Thời gian: 2011 - nay

icon-ntphuoc

HVCH. Nguyễn Thành Phước


Thời gian: 2013 - nay

icon-htkphuong

CN. Huỳnh Thị Kim Phương


Thời gian: 2014 - nay

icon-nmtri

CN. Nguyễn Minh Trí


Thời gian: 2014 - nay

icon-htan

CN. Huỳnh Tân


Thời gian: 2014 - nay