Ảnh lưu niệm cùng Thầy Schuman - Giáo sư học viện Bayreuth (10/2011)
Cán bộ, học viên, sinh viên của Trung tâm tại Sảnh I, 227 - Nguyễn Văn Cừ (8/2012)
Bình Quới (10/2012)
Bình Quới (10/2012)
Tham quan vườn dừa xiêm dứa Bến Tre (1/2013)
Viếng khu lưu niệm Nguyễn Thị Định - Bến Tre (1/2013)
Bến Tre (1/2013)
Lì xì đầu năm (2/2013)
Barbecue - Thủ Đức (3/2013)
Giao lưu văn nghệ (9/2013)
Tổng kết cuối khóa (9/2013)
Tất niên - Long An (2/2014)
Tất niên - Long An (2/2014)
Tất niên - Long An (2/2014)