Sáu tân cử nhân khóa 1 của trung tâm (10/2012)
Các thành viên trong nhóm cùng các tân cử nhân khóa 1 (10/2012)
BSB - Bacillus subtilis biotechnology (11/2012)
CBB - Center for bioscience and biotechnology (11/2012)
Lễ nhậm chức hiệu trưởng của thầy Trần Linh Thước (11/2012)
Lễ nhậm chức hiệu trưởng của thầy Trần Linh Thước (11/2012)
Tri ân Thầy Cô (9/2013)
Mười tân cử nhân khóa 2 của trung tâm (10/2013)
Thầy cô cùng các tân cử nhân khóa 2 (10/2013)
Thầy cô cùng ba thành viên đầu tiên của trung tâm (6/2014)
Ba thành viên đầu tiên của nhóm nhận bằng thạc (6/2014)