Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng

2. Ngày sinh: 05/06/1976

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng/ Khoa: 

Phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học phân tử (Giảng viên)

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

5. Học vị: Tiến sĩ                        năm đạt: 2006

6. Học hàm:                                năm phong:

7. Liên lạc:

Hoang icon
TT
 
Cơ quan
Cá nhân
1
Địa chỉ
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
2
Điện thoại/ fax
Fax 08.38301331
 
3
Email
 
4
Website
 
 

8. Trình độ ngoại ngữ:


TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh                
2 Tiếng Đức                    

 


9. Thời gian công tác:


Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/1998 đến 9/2000 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên
Từ 10/2000 đến 9/2001 Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu viên
Từ 11/2001 đến 8/2003 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên, Giảng viên
Từ 9/2003 đến 7/2006 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Nghiên cứu sinh
Từ 9/2005 đến 10/2005 (2 tháng) Bộ môn Vi sinh, Viện nghiên cứu Y sinh, Trường Đại học São Paulo, Brazil Nghiên cứu viên
Từ 11/2006 đến 5/2011 Viện Max Planck, CHLB Đức Hậu nghiên cứu sinh
Từ 15/10/2011 đến 15/1/2012 Bộ môn kỹ thuật y sinh, Trường Đại học Kỹ thuật Eindhoven Thảo luận và trao đổi khoa học
Từ 6/2011 – nay Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Giảng viên
Từ 8/2011 - nay TT Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐHKHTN Giám đốc
Từ 772012 - nay Khoa Sinh học, Trường ĐH KHTN. Trưởng bộ môn Vi sinh