icon-thuoc

GS. TS. Trần Linh Thước

Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM

icon-Schumann

GS. Wolfgang Schumann

GS. Trường Đại học Bayreuth

GS. Danh dự Trường Đại học Khoa học tự nhiên

icon-Diekmann

GS. Stephan Diekmann

GS. tại viên Leibniz Institute for Age Research, CHLB Đức

Thành viên sáng lập Công ty Công nghệ sinh học phân tử MoBiTec, CHLB Đức

icon-dung

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Phụ trách Bộ phận kiểm nghiệm vi sinh, Xét nghiệm dịch bệnh và Tảo - Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4

icon-chuong

TS. Hoàng Văn Quốc Chương

Giám đốc Nhà máy AJINOMOTO Biên Hòa