Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học được thành lập bởi GS. TS. Trần Linh Thước theo quyết định số 31/TCCB ngày 14/12/1996 của hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên. Trung tâm hiện đang được điều hành bởi ...

Chi tiết ...

học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo mở lớp tập huấn kỹ thuật Vi Sinh - SHPT Khoá 17:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chi tiết ...

chuyên ngành Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PT KH&CN)-ĐHQG-HCM, nhằm xúc tiến nhanh hơn công việc nhận và đăng bài trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, từ năm 2014 Tòa soạn và Hội đ ...

Chi tiết ...

dịch vụ khoa học bên trên. Cần đưa ra yêu cầu và thảo luận.

...

Chi tiết ...