Home /

 

₋ Thời gian học: 2 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối thiểu: 10 học viên
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về phân tích vi sinh vật phục vụ cho công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Hướng dẫn pha chế và đảm bảo chất lượng của môi trường nuôi cấy vi sinh vật (general guidelines on quanlity assurance for preparartion of culture madia in the laboratory)
+ Hồ sơ lưu trữ tại PTN
+ Hồ sơ từ nhà sản xuất
+ Các thông tin khi nhận và sử dụng sản phẩm
+ Pha chế môi trường tại PTN:
+ Các công đoạn pha chế
Khử trùng
Kiểm tra sau khi khử trùng
Chuẩn bị và thêm chất bổ sung
Phân phối môi trường
Thời gian bảo quản
+ Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm môi trường nuôi cấy vi sinh vật theo ISO/TS 11133-2 (Practical guidelines on performance testing of culture madia)
Các chỉ tiêu cần kiểm soát:
Thể tích, độ dày của môi trường
Màu sắc và sự đồng nhất
Độ bền của gel agar/gelatin
Độ ẩm
pH
Khả năng đệm
Độ vô trùng
Các chỉ số chất lượng về sự phát triển của vi sinh vật:
Độ vô trùng
Chỉ số phát triển của vi sinh vật
Sự biểu hiện ổn định tính chất sinh lý/sinh hóa của VSV
Khả năng kháng khuẩn
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn