Home /

 

₋ Thời gian học: 4 buổi trong ngày thứ 7 hoặc chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 thí nghiệm
₋ Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, giáo viên, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Lý thuyết về phân loại, định danh sinh học phân tử đối với Eukaryote và Prokaryote
+ Thu thập trình tự gen và thiêt kế mồi
+ Tách chiết DNA bộ gen của tế bào Eukaryote và Prokaryote
+ Khuếch đại vùng gen bảo tồn và có tính biến đổi chuyên biệt cho từng loài
+ Phân tích sản phẩm PCR bằng kỹ thuật điện di trên gel agarose
+ Tinh sạch sảm phẩm PCR
+ Chuẩn bị mẫu giải trình tự
+ Phân tích kết quả giải trình tự
+ Xây dựng cây phát sinh loài
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Võ Trí Nam

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn