Home /

 

₋ Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên được hướng dẫn, làm quen và tự thao tác
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về phân tích protein, tinh chế protein dùng trong nghiên cứu và ứng dụng
₋ Các kỹ thuật được học:
+ Lý thuyết về các hệ thống biểu hiện
+ Thu nhận plasmid tái tổ hợp
+ Biến nạp và tạo chủng biểu hiện trên 2 hệ thống biểu hiện khác nhau
+ Kiểm tra khả năng biểu hiện
+ Phân tích protein tái tổ hợp đã được biểu hiện
+ Thu nhận sinh khối tế bào
+ Tinh chế protein
+ Phân tích protein sau khi đã tinh chế
+ Định lượng protein
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn