Mô tả chung:

Taq DNA polymerase nguồn gốc từ vi khuẩn chịu nhiệt Thermus aquaticus, được sản xuất tái tổ hợp trong Escherichia coli

Tính năng:

- Nhân bản đoạn DNA có kích thước lên đến 4 kb

- Tốc độ phản ứng 1 kb / phút

- Nhiệt độ tối ưu 72oC

Ứng dụng:

Sử dụng cho phản ứng nhân bản đoạn DNA (PCR) với mục tiêu:

- Dùng trong nghiên cứu (thu nhận , phát hiện DNA mục tiêu)

- Dùng trong kiểm nghiệm, xét nghiệm (chẩn đoán và phát hiện)

- Phát hiện và định danh sinh vật

Quy cách:

- Taq DNA polymerase (5U/µl) 1000U

- Taq DNA polymerase buffer 1 ml

- MgCl2 (25 mM) 1 ml

Điều kiện bảo quản: -20oC

Định nghĩa đơn vị hoạt động (Unit):

- Một đơn vị hoạt động (1U) xúc tác phản ứng kết hợp 10 nmol deoxyribonucleotides vào một đoạn polynucleotide trong 30 phút ở 70oC.

- Hoạt động của enzyme được khảo nghiệm trong hỗn hợp sau đây: 67 mM Tris-HCl (pH 8.8 ở 25oC), 6.7 mM MgCl2, 1 mM 2-mercaptoethanol, 50 mM NaCl, 0.1 mg/ml BSA, 0.75 mM DNA tuyến ức bê, 0.2 mM dNTP, 0.4 MBq/mL [3H]-dTTP.

DANH SÁCH SẢN PHẨM