- Chất liệu: Nhựa PP

- Màu sắc: Trắng

- Kích thước: 13 cm x 13 cm x 5 cm (D x R x C)

- Số lượng mẫu tối đa: 81 eppendorff 1,5 - 2 ml

- Thang DNA

- Khoảng chịu nhiệt: -86oC đến 121oC

DANH SÁCH SẢN PHẨM