- Các chủng Bacillus subtilis

- Các chủng E. coli

- Các chủng nấm men

- Các chủng nấm mốc

- Các chủng xạ khuẩn

- Các chủng chuẩn trong kiểm nghiệm

- Các chủng chuẩn dùng trong nghiên cứu: Streptococcus, clostridium, ...

Để biết thông tin cụ thể và được tư vấn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH SẢN PHẨM