STTTên đề tàiMã sốXếp loại đề tàiThời gian
thực hiện
Chủ nhiệm đề tài
1 Phát triển hệ thống biểu hiện protein tái tổ hợp kép cho Baccillus subtilisEscherichia coli 106.16-2011.80 Đề tài Cấp Nhà nước - Đề tài / dự án NAFOSTED 12/2011 - 12/2013 TS. Phan Thị Phượng Trang
2 Ảnh hưởng của Cellulose Binding Domain lên hoạt tính thủy phân cellulose của endoglucanase CelA từ chủng Clostridium thermocellum C2014-18-19 Đề tài cấp ĐHQG loại C (cấp ĐHQG thường) 103/2014 - 03/2015 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Phương
3 Biểu hiện các cellulase tái tổ hợp từ vi khuẩn Clostridium thermocellum trong Bacillus subtilis 178/2013/HĐ-SKHCN Đề tài Cấp Sở KH&CN 08/2013 - 02/2015 TS. Nguyễn Đức Hoàng
4 Phát triển phương pháp sàng lọc nhanh cellulasen trong dịch nuôi cấy lỏng của vi sinh T2014-33 Đề tài cấp Trường 02/2014 - 02/2015 ThS. Phạm Lương Thắng
5 Xây dựng qui trình và phát triển bộ kít phát hiện đột biến vi mất đoạn nhiễm sắc thể giới tính Y trên bệnh nhân nam chẩn đoán mắc bệnh Azoospermia C2014-18-22 Đề tài cấp ĐHQG loại C (cấp ĐHQG thường) 03/2014 - 03/2016 TS. Phan Thị Phượng Trang