Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng

2. Ngày sinh: 05/06/1976

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng/ Khoa: 

Phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học phân tử (Giảng viên)

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

5. Học vị: Tiến sĩ                        năm đạt: 2006

6. Học hàm:                                năm phong:

7. Liên lạc:

Hoang icon
TT
 
Cơ quan
Cá nhân
1
Địa chỉ
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
2
Điện thoại/ fax
Fax 08.38301331
 
3
Email
 
4
Website
 
 

8. Trình độ ngoại ngữ:


TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh                
2 Tiếng Đức                    

 


9. Thời gian công tác:


Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/1998 đến 9/2000 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên
Từ 10/2000 đến 9/2001 Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu viên
Từ 11/2001 đến 8/2003 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên, Giảng viên
Từ 9/2003 đến 7/2006 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Nghiên cứu sinh
Từ 9/2005 đến 10/2005 (2 tháng) Bộ môn Vi sinh, Viện nghiên cứu Y sinh, Trường Đại học São Paulo, Brazil Nghiên cứu viên
Từ 11/2006 đến 5/2011 Viện Max Planck, CHLB Đức Hậu nghiên cứu sinh
Từ 15/10/2011 đến 15/1/2012 Bộ môn kỹ thuật y sinh, Trường Đại học Kỹ thuật Eindhoven Thảo luận và trao đổi khoa học
Từ 6/2011 – nay Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Giảng viên
Từ 8/2011 - nay TT Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐHKHTN Giám đốc
Từ 772012 - nay Khoa Sinh học, Trường ĐH KHTN. Trưởng bộ môn Vi sinh

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Phan Thị Phượng Trang

2. Ngày sinh: 1977

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng/ Khoa: 

Phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học phân tử (Giảng viên)

Chức vụ: Giảng viên và nghiên cứu

5. Học vị: Tiến sĩ                        năm đạt: 2007

6. Học hàm:                                năm phong:

7. Liên lạc:
Trang icon
 
TT
 
Cơ quan
Cá nhân
 
1
Địa chỉ
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
 
 
2
Điện thoại/ fax
Fax 08.38301331
 
 
3
Email
 
 
 
4
Website
 
 
 

8. Trình độ ngoại ngữ:


TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh                
2 Tiếng Đức                    

 


9. Thời gian công tác:


Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/1999 đến 5/2004 Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nghiên cứu viên
Từ 6/2004 đến 6/2007 Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu viên
Từ 6/2004 đến 6/2007 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Nghiên cứu sinh
Từ 7/2007 đến 8/2007 Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức Hâu nghiên cứu sinh
Từ 9/2007 đến 5/2011 Viện Max Planck, CHLB Đức Hậu nghiên cứu sinh
Từ 6/2011 – nay Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Giảng viên