Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

Điện thoại: (08)-38301331

Fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bản đồ:

Xem bản đồ cỡ lớn hơn