- Hệ thống plasmid pHT biểu hiện trên Bacillus subtilisE. coli

- Các hệ thống plasmid trên E. coli

- Các hệ thống plasmid trên nấm men

- Các hệ thống plasmid trên insect

- Các hệ thống plasmid trên tế bào động vật

Để biết thông tin cụ thể và được tư vấn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH SẢN PHẨM